Registr kontrolních akcí a kontrolovaných osob

hledám kontrolu

podáno trestní oznámení     
podáno oznámení správci daně     

Přehled kontrolních akcí, které odpovídají Vašemu dotazu

Počet nalezených záznamů: 83

ČísloPředmět kontrolní akceČlen ÚřaduDatum zveřejněníKontrolní závěrTisková zpráva
24/31Správa soudních poplatků a vymáhání justičních pohledávekKalivoda Jiří, Ing. JUDr. ---
24/05Peněžní prostředky vynaložené v rámci technické pomoci na aktivity související s publicitou a propagací operačních programů a projektů realizovaných v programovém období 2014–2020Kalivoda Jiří, Ing. JUDr. ---
23/15Peněžní prostředky státu určené na kulturní aktivity z rozpočtové kapitoly Ministerstva kulturyKalivoda Jiří, Ing. JUDr. ---
23/04Peněžní prostředky státu určené na podporu sportu a sportovní reprezentaci a majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit Národní sportovní agenturaKalivoda Jiří, Ing. JUDr. ---
22/27Peněžní prostředky státu určené na podporu bydleníKalivoda Jiří, Ing. JUDr. 15.1.2024pdfpřečíst
22/15Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na podporu rybářství v České republice z operačního programu Rybářství 2014–2020Kalivoda Jiří, Ing. JUDr. 24.7.2023pdfpřečíst
22/07Peněžní prostředky státu určené na kompenzační bonus v souvislosti s opatřeními ke zmírnění důsledků pandemie onemocnění covid-19Kalivoda Jiří, Ing. JUDr. 29.5.2023pdfpřečíst
21/32Plnění příjmů státního rozpočtu v souvislosti se zavedením kontrolního hlášení a elektronické evidence tržeb Kalivoda Jiří, Ing. JUDr. ---
21/08Peněžní prostředky vynakládané na podporu sociálního bydlení z Integrovaného regionálního operačního programuKalivoda Jiří, Ing. JUDr. 7.2.2022pdfpřečíst
20/01Správa pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanostiKalivoda Jiří, Ing. JUDr. 28.6.2021pdfpřečíst
19/30Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit zdravotní ústavy, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictvíKalivoda Jiří, Ing. JUDr. 3.5.2021pdfpřečíst
19/27Správa pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanostiKalivoda Jiří, Ing. JUDr. ---
19/09Ochrana sbírek muzejní povahy ve vlastnictví České republikyKalivoda Jiří, Ing. JUDr. 18.5.2020pdfpřečíst
18/22Podpora environmentální politiky v oblasti příjmů veřejných rozpočtůKalivoda Jiří, Ing. JUDr. 9.12.2019pdfpřečíst
18/19Peněžní prostředky vynaložené na kulturní aktivity z rozpočtové kapitoly Ministerstva kulturyKalivoda Jiří, Ing. JUDr. 19.8.2019pdfpřečíst
17/27Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Česká poštaKalivoda Jiří, Ing. JUDr. 27.8.2018pdfpřečíst
17/12Správa daně z přidané hodnotyKalivoda Jiří, Ing. JUDr. 11.9.2018pdfpřečíst
17/06Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu vynaložené na podporu lesnictvíKalivoda Jiří, Ing. JUDr. 15.1.2018pdfpřečíst
16/28Peněžní prostředky vynakládané vybranými nemocnicemi na úhradu nákladů z činnostiKalivoda Jiří, Ing. JUDr. 20.11.2017pdfpřečíst
16/04Majetek, s nímž mají právo hospodařit státní podniky v působnosti Ministerstva zdravotnictvíKalivoda Jiří, Ing. JUDr. 14.11.2016pdfpřečíst
15/33Správa spotřebních daníKalivoda Jiří, Ing. JUDr. 7.11.2016pdfpřečíst
15/20Investiční pobídky jako nástroj aktivní politiky zaměstnanostiKalivoda Jiří, Ing. JUDr. 16.5.2016pdfpřečíst
15/11Peněžní prostředky státního rozpočtu poskytované na zahraniční rozvojovou spolupráciKalivoda Jiří, Ing. JUDr. 8.2.2016pdfpřečíst
15/09Peněžní prostředky vynakládané na podporu vzdělávání a na poradenství a propagaci v resortu Ministerstva zemědělstvíKalivoda Jiří, Ing. JUDr. 1.8.2016pdfpřečíst
14/33Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republikyKalivoda Jiří, Ing. JUDr. 4.1.2016pdfpřečíst
14/24Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu poskytnuté na úhradu výdajů národních projektů v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnostKalivoda Jiří, Ing. JUDr. 13.7.2015pdfpřečíst
14/11Majetek, s nímž mají právo hospodařit vybrané státní podniky (správci povodí) v působnosti Ministerstva zemědělstvíKalivoda Jiří, Ing. JUDr. 30.3.2015pdfpřečíst
13/25Peněžní prostředky státu vynakládané na sociální služby celostátního či nadregionálního charakteruKalivoda Jiří, Ing. JUDr. 7.4.2014pdfpřečíst
13/16Majetek, s nímž má právo hospodařit státní podnik Řízení letového provozu České republikyKalivoda Jiří, Ing. JUDr. 17.3.2014pdfpřečíst
13/03Peněžní prostředky určené na přímé platbyKalivoda Jiří, Ing. JUDr. 25.11.2013pdfpřečíst
12/26Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku VOP CZ, s.p., dříve VOP-026 Šternberk, s.p.Kalivoda Jiří, Ing. JUDr. 22.7.2013pdfpřečíst
12/21Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na realizaci operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Kalivoda Jiří, Ing. JUDr. 15.7.2013pdfpřečíst
11/28Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Vojenské lesy a statky ČRKalivoda Jiří, Ing. JUDr. 20.8.2012pdfpřečíst
11/20Peněžní prostředky určené v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko pro období 2007–2013 na rozvoj městKalivoda Jiří, Ing. JUDr. 6.8.2012pdfpřečíst
11/15Peněžní prostředky určené na zlepšování kvality života ve venkovských oblastech podle Programu rozvoje venkovaKalivoda Jiří, Ing. JUDr. 2.4.2012pdfpřečíst
10/28Peněžní prostředky určené na zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví podle Programu rozvoje venkovaKalivoda Jiří, Ing. JUDr. 15.11.2011pdfpřečíst
10/26Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Lesy České republikyKalivoda Jiří, Ing. JUDr. 19.3.2012pdfpřečíst
10/01Peněžní prostředky určené k úhradě nákladů intervencí na trhu a vývozních subvencí v rámci společné organizace trhuKalivoda Jiří, Ing. JUDr. 3.11.2010pdfpřečíst
09/18Peněžní prostředky určené na odstraňování starých ekologických zátěžíKalivoda Jiří, Ing. JUDr. 28.6.2010pdfpřečíst
09/11Správa daně z přidané hodnotyKalivoda Jiří, Ing. JUDr. 14.5.2010pdfpřečíst
09/04Majetek státu a peněžní prostředky určené na činnost veterinárních správ a ústavůKalivoda Jiří, Ing. JUDr. 23.12.2009pdfpřečíst
08/25Finanční prostředky určené na realizaci opatření LEADER+ a LEADERKalivoda Jiří, Ing. JUDr. 6.10.2009pdfpřečíst
08/14Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladnyKalivoda Jiří, Ing. JUDr. 12.1.2009pdfpřečíst
08/05Finanční prostředky určené na platby realizované v rámci Společné zemědělské politiky – společné organizace trhuKalivoda Jiří, Ing. JUDr. 4.12.2008pdfpřečíst
07/11Finanční prostředky určené na realizaci „Společné zemědělské politiky“ – přímé platbyKalivoda Jiří, Ing. JUDr. 15.2.2008pdfpřečíst
07/05Finanční prostředky určené na operační program „Průmysl a podnikání“Kalivoda Jiří, Ing. JUDr. 10.12.2007pdfpřečíst
06/27Správa daně z přidané hodnoty po vstupu České republiky do Evropské unieKalivoda Jiří, Ing. JUDr. 4.5.2007pdfpřečíst
06/26Finanční prostředky určené na realizaci Společné zemědělské politikyKalivoda Jiří, Ing. JUDr. 10.7.2007pdfpřečíst
06/02Majetek státu a finanční prostředky na další vzdělávání pedagogických pracovníkůKalivoda Jiří, Ing. JUDr. 5.10.2006pdfpřečíst
05/32Finanční prostředky určené na programy strukturální podpory v zemědělstvíKalivoda Jiří, Ing. JUDr. 28.6.2006pdfpřečíst
05/30Hospodaření zeměměřických a katastrálních orgánů s majetkem státu a finančními prostředky státního rozpočtuKalivoda Jiří, Ing. JUDr. 17.5.2006pdfpřečíst
05/11Finanční prostředky z Fondu národního majetku České republiky k odstranění starých ekologických zátěžíKalivoda Jiří, Ing. JUDr. 23.1.2006pdfpřečíst
05/03Hospodaření České školní inspekce s majetkem státu a finančními prostředkyKalivoda Jiří, Ing. JUDr. 9.1.2006pdfpřečíst
04/42Státní podniky v resortu zemědělství, které byly zachovány z důvodů nedořešených nároků oprávněných osob nebo z jiných zákonem stanovených důvodůKalivoda Jiří, Ing. JUDr. 29.6.2005pdfpřečíst
04/35Výdaje na pořízení majetku a na provoz České národní bankyKalivoda Jiří, Ing. JUDr. 9.1.2006pdfpřečíst
04/08Finanční prostředky státního rozpočtu a Evropské unie na program SAPARDKalivoda Jiří, Ing. JUDr. 30.3.2005pdfpřečíst
04/06Hospodaření Fakultní nemocnice s poliklinikou OstravaKalivoda Jiří, Ing. JUDr. 7.1.2005pdfpřečíst
03/22Majetek státu a finanční prostředky Státního zemědělského intervenčního fondu Kalivoda Jiří, Ing. JUDr. 30.9.2004pdfpřečíst
03/18Finanční prostředky určené na zabezpečení realizace Programu bezpečnostních investic NATO Kalivoda Jiří, Ing. JUDr. 30.9.2004pdfpřečíst
03/14Majetek státu a prostředky státního rozpočtu poskytnuté státnímu podniku Lesy České republiky Kalivoda Jiří, Ing. JUDr. 10.5.2004pdfpřečíst
02/07Prostředky státního rozpočtu na činnost pedagogických centerKalivoda Jiří, Ing. JUDr. 7.2.2003pdfpřečíst
01/24Prostředky poskytnuté ze zahraničí a ze státního rozpočtu na vzdělávací programy Evropské unieKalivoda Jiří, Ing. JUDr. 8.11.2002pdfpřečíst
01/22Majetek státu a prostředky státního rozpočtu kapitol Český báňský úřad a Úřad průmyslového vlastnictvíKalivoda Jiří, Ing. JUDr. 25.4.2002pdfpřečíst
01/05Prostředky státního rozpočtu poskytnuté veřejným vysokým školámKalivoda Jiří, Ing. JUDr. 31.10.2001pdf
00/07Majetek státu poskytnutý veřejným vysokým školámKalivoda Jiří, Ing. JUDr. 26.1.2001pdf
00/01Hospodaření se státním majetkem v procesu privatizace zdravotnických zařízení včetně majetkových účastí státu, které byly převedeny na Fond národního majetku ČRKalivoda Jiří, Ing. JUDr. 26.3.2001pdf
99/30Hospodaření školních hospodářství s majetkem státuKalivoda Jiří, Ing. JUDr. 28.7.2000pdf
99/28Hospodaření s prostředky státního rozpočtu určenými na činnost soukromých školKalivoda Jiří, Ing. JUDr. 20.10.2000pdf
99/05Hospodaření s prostředky státního rozpočtu poskytnutými prostřednictvím Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a. s.Kalivoda Jiří, Ing. JUDr. 28.1.2000pdf
98/18Hospodaření se státním majetkem a s prostředky státního rozpočtu kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyKalivoda Jiří, Ing. JUDr. 8.10.1999pdf
98/05Hospodaření s prostředky státního rozpočtu uvolňovanými z kapitoly Všeobecná pokladní správa jako státní příspěvek na podporu stavebního spořeníKalivoda Jiří, Ing. JUDr. 31.12.1998pdf
97/30Hospodaření s majetkem státu a privatizace Dostihového závodiště Praha, s. p.Kalivoda Jiří, Ing. JUDr. 30.9.1998pdf
97/18Financování učňovských zařízení zřízených Ministerstvem zemědělstvíKalivoda Jiří, Ing. JUDr. 31.3.1998pdf
97/04Hospodaření Pozemkového fondu ČR s majetkem státuKalivoda Jiří, Ing. JUDr. 31.12.1997pdf
96/20Financování učňovských zařízení zřízených Ministerstvem hospodářstvíKalivoda Jiří, Ing. JUDr. 30.6.1997pdf
96/17Nakládání s finančními prostředky na realizaci politiky zaměstnanostiKalivoda Jiří, Ing. JUDr. 28.3.1997pdf
96/02Dotace na útlum uhelných dolůKalivoda Jiří, Ing. JUDr. 31.12.1996pdf
95/35Dotace ze státního rozpočtu poskytnuté občanským sdružením a humanitárním organizacímKalivoda Jiří, Ing. JUDr. 30.9.1996pdf
95/10Nakládání Fondu národního majetku ČR s majetkem a majetkovými účastmi státuKalivoda Jiří, Ing. JUDr. 29.12.1995pdf
95/02Použití prostředků ze státního rozpočtu roku 1994 vyčleněných na financování středních odborných učilišť, odborných učilišť, učilišť a speciálních středních odborných učilišť zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovyKalivoda Jiří, Ing. JUDr. 30.9.1995pdf
94/33Kontrola správnosti realizace privatizačních projektů a prodeje akcií a. s. Čokoládovny Partners B. V. Fondem národního majetku ČR, vzniklé transformací s. p. Čokoládovny PrahaKalivoda Jiří, Ing. JUDr. 31.3.1995pdf
94/31Hospodaření se státním majetkem, se kterým nakládá s. r. o. JUNIAKalivoda Jiří, Ing. JUDr. 30.12.1994pdf
94/19Kontrola nakládání a hospodaření Pozemkového fondu ČR s majetkem státuKalivoda Jiří, Ing. JUDr. 31.3.1995pdf

Poslední aktualizace databáze: 26.2.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky